Αρχική Σελίδα
 Ταυτότητα
Υπηρεσίες
 Ανακοινώσεις
  Σεμινάρια
 Υποστήριξη
   Κωδικός:
Συνθ/κό:

Ξεχάσατε το συνθηματικό;

Είστε νέος χρήστης; Κάντε εγγραφή εδώ.
Υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες που προσέφερε το ΚΥΠΕ ήταν Επιμόρφωση και Υποστήριξη στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο εκπαιδευτικό έργο των μελών ΔΕΠ του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Το ΚΥΠΕ οργάνωσε και παρείχε επιμορφωτικές υπηρεσίες με κύκλους σεμιναριακών μαθημάτων. Οι θεματικές ενότητες των σεμιναρίων του ΚΥΠΕ κάλυπταν τους παρακάτω άξονες δράσης:
(α) Παραγωγή Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού & Τεχνολογία Πολυμέσων
(β) Χρήση Συστήματος Διαχείρισης της Εκπαίδευσης (πλατφόρμα Blackboard)
(γ) Εκπαιδευτική Τεχνολογία & Διδακτική με Υποστήριξη ΤΠΕ
(δ) Τηλεκπαίδευση
(ε) Μεθοδολογίες Αποτίμησης / Αξιολόγησης
Οι διαθέσιμες θεματικές ενότητες παρουσιάζονται στη σελίδα "Σεμινάρια" (μενού αριστερά).

 
  © LPIS