Κ.Υπ.Ε. - e-Courses

ACCESS - Κοντόπουλος

 1. Μάθημα 1
 2. Μάθημα 2
 3. Μάθημα 3
 4. Μάθημα 4
 5. Μάθημα 5
 6. Μάθημα 6

Word - Κοντόπουλος

 1. Μάθημα 1
 2. Μάθημα 2
 3. Μάθημα 3
 4. Μάθημα 4
 5. Μάθημα 5

POWERPOINT - Κατάκης

 1. Μάθημα 1
 2. Μάθημα 2
 3. Μάθημα 3
 4. Μάθημα 4
 5. Μάθημα 5
 6. Μάθημα 6

LATEX - Παρτάλας

 1. Μάθημα 1
 2. Μάθημα 2
 3. Μάθημα 3
 4. Μάθημα 4
 5. Μάθημα 5
 6. Μάθημα 6

SPSS - Μωυσιάδης

 1. Μάθημα 1
 2. Μάθημα 2
 3. Μάθημα 3
 4. Μάθημα 4
 5. Μάθημα 5
 6. Μάθημα 6

MATLAB - Τζανής

 1. Μάθημα 1
 2. Μάθημα 2
 3. Μάθημα 3
 4. Μάθημα 4
 5. Μάθημα 5
 6. Μάθημα 6

Photoshop CS3 - Καρακώστας

 1. Μάθημα 1: Το περιβάλλον του Photoshop
 2. Μάθημα 2: Εργαλεία επιλογής και αποκοπής
 3. Μάθημα 3: Retouch
 4. Μάθημα 4: Χρωματικές Διορθώσεις
 5. Μάθημα 5: Τα επίπεδα στο Photoshop
 6. Μάθημα 6: Τα φίλτρα στο Photoshop